TÝDEN OD 12.11. DO 16.11.2018 SUDÝ

Čtení - Písmenko U,u na str. 40-43 (čtení slabik a slov). Děti dostávají do folie čtení na rychlé a automatické čtení již probraných písmenek, zapracujte prosím na jejich procvičování. Šikovnější mohou číst i psané písmo.
Psaní - Písanka str. 4-7, Psaní číslic str. 6 (dbejte při psaní DÚ na kontrolu správného sklonu písmen) Upozorňuji, že není žádoucí v začátcích našeho psaní, nechávat psát úkoly děti v družině - bez neustálé Vaší kontroly a oprav písma. Některé děti špatně sedí, drží chybně tužku, nesoustředí se na každý tah, píší cvik špatně, těžce opětovně gumují - není vidět pokrok.
Matematika -  - dokončení str. 25, číslice 6 str. 26-27, číslice 0 str. 28-29
PRV - Živočichové na podzim str. 14 a 19
AJ - str. 16 slovíčka : číslice - one (wan), two (tu:), three ( θri:), four (fo:), five (fajv), six (siks), seven ( sevn), eight (ejt), nine (najn), ten (ten)

TÝDEN OD 5.11. DO 9.11.2018 LICHÝ (plavou chlapci)

Čtení - čtení slabik s písmenkem P, p. Str. 36-39
Psaní - str. 34, 35, Písanka 1 str. 1, 2, 3
Matematika - dokončení str. 21, sčítání a odčítání do 5, str. 22-25
PRV - stromy a keře str. 10, 18, 19
AJ - str. 12-14
 
Připravte dětem písmenka U, u. Zároveň Vás prosím o kontrolu desek na písmenka, protože někteří žáci v nich nemají pořádek. Připomínám podpis u každého úkolu, jsem ráda, když vím, kdo na úkol dohlížel. Děti nemusí mít ručníček, protože už máme ve třídě papírové utěrky. 

TÝDEN OD 29.10. DO 2.11.2018

Čtení - str. 34-35 slabiky a slova s písmenkem o, str. 36 písmenko P, p.
Psaní - str. 33, 34, 35, číslice 5 str. 5 (3 řádky).
Matematika - str. 20-21, sčítání a odčítání do 4 v malém sešitě.

AJ - Lekce 2, str. 12, 13 slovíčka a fráze: a bag (ə bæ:g) taška, a book (ə bu:k) kniha, a ruler (ə rulə) pravítko, a pencil (ə pensl) tužka, a pen (ə pen) pero, a pencil-case (ə penslkeis) pouzdro, What´s in my bag? (Wots in mai bæg?) Co je v mé tašce?,  There´s a ... (ðeəs...) Je tam ----

Připravte dětem písmenka P, p. Od listopadu začneme známkovat.

 

TÝDEN OD 22.10. DO 26.10.2018 lichÝ(plavou dívky)

Čtení - str. 30, 31 (slabiky s písmenkem s), str. 32-34 písmenko O, o.  MILÍ RODIČE, UŽ SE NÁM TO ZAČÍNÁ PĚKNĚ PLÉST A JE TŘEBA KAŽDODENNÍ PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ - ČTĚTE S DĚTMI JEDNOTLIVÁ PÍSMENKA I CELÉ SLABIKY. NEŽ NAJEDEME NA NOVÉ PÍSMENKO, MĚLO BY BÝT ČTENÍ VŽDYCKY ZVLÁDNUTO.
PSANÍ - str. 30 - 33, psaní číslice 5 str. 5 (VYŘAĎTE PROSÍM DĚTEM Z POUZDRA OBYČEJNÉ TUŽKY, KTERÉ SE LÁMOU, JSOU TUČNÉ A VELMI TMAVÉ.)
MATEMATIKA - str. 17-20
PRVOUKA - str. 15, 16 - poznávání ovoce a zeleniny, práce na zahradě na podzim.
 
Během pátku budou dvě hodiny projektového dne ke vzniku Československa - odpadne nám AJ, VV.
Pokud bude příznivé počasí, půjdeme v úterý na PČ ven, vyrábět z podzimního listí.
Na podzimní prázdniny si děti odnesou ručník a věci z TV na vyprání.

TÝDEN OD 15.10. DO 19.10.2018

Čtení str. 26, 27 (procvičování slabik s písmenem E, při domácím čtení je nutno upevnit čtení slabik), str. 28, 29 písmenko S, s
Psaní - dokončení str. 24, 25, 27, udělali jsme str. 28, 3 řádky na str. 29 (budeme procvičovat na PL cvik ze str. 27, psaní číslice 4 na str. 4). Psaní musí být lehkou rukou, přesné tahy, správný sklon.
Matematika - dokončení str. 16, procvičování + a - v malém sešitě, na interaktivní tabuli, str. 17 ( pozor na správné tvary číslic, správné čtení příkladů = pojmenování znamének, tvary slov - děti např. řeknou místo rovná se tři,  rovná se třemi)
PRV - str. 11, 15.  V PRŮBĚHU CELÉHO TÝDNE MOHOU DĚTI NOSIT UKÁZKY OVOCE A ZELENINY.
AJ - str. 9, 10 fráze: Good morning (gud mo:nin) Dobré ráno, Sit down (sit daun) Sednout, What´s the matter? (wots   ð metə) Co se děje?
 
PŘIPOMÍNÁM, ŽE DĚTI MAJÍ NOSIT PÍSANKY KAŽDÝ DEN, I KDYŽ NENÍ PSANÍ NA ROZVRHU. Do zásobníku pošlete písmenko O, o.

TÝDEN OD 8.10. DO 12.10.2018 - lichÝ (plavou chlapci)

Čtení - str. 22, 23 (čtení jednotlivých písmenek, slabik, slov - buťe velmi trpěliví, pečlivě s dětmi trénujte, ať se jim to upevní), str. 24, 25 písmenko E, e
Psaní - dokončení str. 24, str. 26, 27, psaní číslic str. 3 dokončení, str. 4 (pouze číslici 4)
Matematika - dokončení str. 14, sčítání a odčítání na str. 15, 16, práce v malém sešitě
PRV - příprava na vycházku - učebnice str. 10, 11, 12  -  V ÚTERÝ PŮJDEME NA DVOUHODINOVOU VYCHÁZKU DO PŘÍRODY - SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
AJ - str. 7,  8, 9 fráze: Who´s this? (hu:s  ði:s? -dvojtečka znamená délku) Kdo je to? It´s me. (Its mi) To jsem já. Let´s see. (lets si:) Podívejme se. Come in (kam in) Vstupte, pojďte dál. 
 
Na další týden připravte písmenka S, s. U číslic mají děti mít i <,>,=,+,-

TÝDEN OD 1.10. DO 5.10.2018 - SUDÝ

 
Čtení - str. 18, 19 (čtení slabik MA, MÁ, ma, má), str. 20, 21 (vyvození a čtení písmene L, l, slabiky LA, LÁ, la, lá)
Psaní - dokončení z min. týdne, str. 18, 23, 24 (lehce, ořezanou tužkou, dbejte na správné sezení u psaní, v domácí úloze nenechávejte naprosto špatné tvary,             děti musí projevit snahu, opravovat se) POZOR: NA STR. 24 MÁME JEN DVA ŘÁDKY
Matematika - str. 13 ( porovnávání), přejdeme do Psaní číslic str. 2 třetí a čtvrtý řádek menší číslice 2, str. 3 velká číslice a dva řádky menších, dále v učebnici              matematiky str. 14, 15  POZOR: NA STR.14 NEMÁME HOTOVÉ PSANÍ ČÍSLIC, STR. 15 JSME NEZAČALI, PSANÍ ČÍSLIC STR.2 JE CELÁ, STR. 3 - ČTYŘI ŘÁDKY MENŠÍCH TROJEK
 
V zásobníku písmen je M, A, L a připravte E. K číslicím nastříhejte a přidejte <, >, =, +, -.
Některé děti nemají do TV kraťase.
 

TÝDEN OD 24.9. DO 28.9.2018 - LICHÝ (PLAVOU DĚVČATA)

Čtení - str. 14-17 (vyvození písmene A, a, Á, á, doplňování písmenek M, A do mřížek na slova),  str. 11
Psaní - str. 14-17, 19-22 (lehce, světlá čára)
Matematika  - str. 12-13 ( počet do 5,  psaní číslic)
 
Ve středu mají chlapci dvouhodinový tělocvik, děvčata plavání. 
 
Některé děti nemají potřebné pastelky např. oranžovou, růžovou, i černou. Komu se krčí obal na sešitu, vyměňte ho prosím. Poučte děti, jak si vytahovat desky s písmenky, aby si je nevysypávaly.  Na následující týden připravte dětem písmenka L, l. 
 

TÝDEN OD 17.9. DO 21.9.2018 - SUDÝ

Čtení - ŽA str. 12, 13 (vyvození písmene M, m, vyhledávání písmenka, čtení řádku s kytičkou, slova na M), dokončení str. 7, str. 8, 9
Psaní - Moje pravní psaní str. 6-13 )píšeme lehce, ořezanou obyčejnou tužkou)
Matematika - dokončení str. 7, str. 8 - 11, psaní číslic 1, 2, v růžovém sešitě Psaní číslic ( zezadu Moje první psaní)
Prvouka - Naše třída str. 5, 6
Anglický jazyk - učebnice str. 6-7, Hello! (helou),Goodbye! (gudbai), opakování pojmenování osob, otázka Jak se jmenuješ? Jsem...
 
DĚTI SI PŘINESOU POMŮCKY (VYSVĚTLENO NA TŘ. SCHŮZCE) - obrázky z učebnice matematiky (v pytlíčku), číslice v gumičce, písmenka M, m, A, a, Á, á v deskách
 

týden od 10.9. do 14.9.2018 - LICHÝ

Čtení - Živá abeceda str. 2-7 (čtení řádků, sloupců, hledání rozdílů a shod, první hláska, vytleskávání slabik), souvislá krátká vyprávění

Psaní - Moje první psaní str. 1-7 (správné držení tužky, lehký tah, uvolněná ruka)

Matematika - str. 2-5 (počet 1, 2, 3)

Prvouka - str. 4 (Jsem školák)

Anglický jazyk - Lekce 1, str. 4-6 (pojmenování členů rodiny, věty I´m... (aim) - Já jsem..., Come in! (kam in) - Pojď dál! , What´s your name? (wots jo(r) neim) - Jak se jmenuješ?

Týden od 3.9. do 7.9.2018

3.9. Záčátek šk. roku, 1 vyuč. hodina

4.-7.9. Adaptační týden (žáci si nosí pouzdro, ŽK, deníček). Sešity a učebnice budou dostávat postupně, začněte doma společně chystat aktovku podle

           rozvrhu, vše obalte. Přinesou si i ručník a malé pouzdro pod lavici.

           Děti chodí ve sportovním oblečení a obutí - budeme se snažit chodit i na vycházky a malé sportování. V pátek budou mít první hodinu TV (donést  

           vybavený pytlík). Pomůcky na VV budou stačit do 11.9.2018.

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode