týden od 17.6. do 21.6.2019 lichý (plavou chlapci i dívky)

Čtení - Slabikář str. 106-111, PS - 62
Psaní - str. 28-32
PRV - léto na zahradě, v lese, u rybníka str. 75-77
AJ - odevzdávání učebnice do AJ (zkontrolujte ji, narovnejte ohnuté rožky, slepte uvolněné stránky, v případě nedostatků budou žáci hradit poškození), opakování a výběr cvičení v PS
 
Ve středu začnou všechny děti na bazéně, druhou hodinu budou mít klasickou TV.
 

týden od 10.6. do 14.6.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 98-105, PS - str. 59, 60
Psané - str. 24-28
Matematika - str. 17/1, str. 19, 20, 22/2, 23/2, 27/2. Opět některým dětem nejde odčítání ( 11 -, 12 -). Většina třídy počítá hbitě a samostatně už po druhém vysvětlení. Při odčítání s přechodem přes desítku nejdříve odečteme na deset a pak pod deset např. 12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 7, ověřte si prosím, jak je na tom Vaše dítě a začněte s ním procvičovat.
PRV - V létě str. 72, 73, 74
AJ - opět str. 58, 59, 60, PS - 53, předložky in - v, on - na
 

týden od 3.6. do 7.6.2019 sudý (plavou dívky)

Čtení - str. 95-97 slabika mě, PS str. 58
Psaní - str. 20-23
Matematika - opakování sčítání s přechodem přes desítku, odčítání str. 16, 17 i 18, práce na PL
PRV - určování času na známky,  nakupování str. 66, str. 77/1, 2
AJ - děti mají znát slovíčka zvířat, str. 58, 59, otázka a odpovědi: Do you like ....?(du ju: laik..) Máš rad...?, Yes, I do./No, I donť. (jes ai du:/nəu ai dəunt) Ano, mám/Ne, nemám. PS str-57, 50, 51
 
4.6. šk. výlet.
 

týden od 27.5. do 31.5.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 92-94, PS - str. 57, správná úroveň čtení je: hbité čtení po slabikách nebo plynulé čtení celého slova
Písanka - str. 15-19
Matematika - str. 12-14, RODIČE POZOR! NĚKTERÉ DĚTI NECHÁPOU DOČÍTÁNÍ DO DESETI A NAD DESET (PĚT ŽÁKŮ), PODÍVEJTE SE NA PŘÍKLADY TYPU 5/2, 7/2, 10/2, 11/2, ROZKLAD ČÍSEL 5/4, 7/5, 10/4, A PRACOVNÍ LISTY S ROZKLADEM, S DOKRESLOVÁNÍM PUNTÍKŮ. K PROCVIČOVÁNÍ POUŽÍVEJTE POČÍTADLO, RŮŽOVOMODRÉ POČÍTADLO, JINOU NÁZORNOST (KNOFLÍKY, PENÍZE...)
PRV - Procvičování určování času (zkusíme i minuty), v prvouce dne 3.6. budeme určovat celou, čtvrt, půl, třičtvrtě na známky, str. 66 NAKUPOVÁNÍ, str. 67 POVOLÁNÍ
AJ - Lekce 7 str. 56, 57 slovíčka: a dog (ə dog) pes, a cat (ə kæt) kočka, a bird (ə bə:d) pták, a snake (ə sneik) had, a mouse (ə maus) myš, a tiger (ə taigə), tygr, PS str. 46, 47
 

TÝDEN OD 20.5. do 24.5.2019 lichý (plavou chlapci)

Čtení - Slabikář str. 88-91 slabiky di,ti, ni/dy, ty, ny, PS str. 54-56
Psaní - str. 10-14
Matematika - procvičování příkladů 9+ a 8+ str. 8, nově příklady 7+ a 6+ str. 10-11, ověřujte si, že děti počítají správným způsobem = rozkladem druhého sčítance do desíti a nad deset např. 8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16 tak, jak by to číslo přidávaly na počítadle.
PRV - určování času - čtvrt, třičtvrtě, Naše vlast str. 62
AJ - uč. str. 52, 53, PS str. 46, 47, slovíčka: hot (hot) horký, warm (vo:m) teplý, cold (kəld) studený, It´s hot. To je horké.
 
Připomínám platbu 280,- Kč na školní výlet dne 4.6. 2019.
V týdnu Vám budu posílat návrh na zakoupení pomůcek pro příští šk. rok školou. Byla bych ráda, kdybyste si všichni nechali zakoupit pomůcky tímto způsobem, je to jednodušší pro budoucí práci a jejich přichystání, a také to vyjde levněji než, když si to rodiče kupují sami. Nám zůstali nějaké sešity, výkresy z letošního roku, takže jsem požadavek přizpůsobila. Na lístečku je uvedená částka, kterou ponížím o již vybrané peníze (na divadlo a zůstatek ze Soběšic). Po Vás budu chtít vrátit lísteček s podpisem, že si budete pomůcky kupovat přes školu. Děkuji.
 

týden od 13.5. do 17.5.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 86-87 slabiky DĚ, TĚ, NĚ, v PS str. 52, 53
Písanka - dokončení str. 4, 5-9
Matematika - str. 5-8
PRV - opakování dny v týdnu, určování času (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě),str. 59-61
AJ - Učebnice str. 51, 52, PS str. 45, Yes, I can/No, I can´t. (jes ai kn/ nou ai ka:nt) Ano, vidím/Ne, nevidím. I wash my hands, face. (ai woš mai hndz, feis) Myju si ruce obličej. I brush my teeth, hair. (ai braš mai ti: , he) Čistím si zuby, češu vlasy.ææθə
 
V úterý je fotografování tříd, divadlo dne 17.5. bylo agenturou zrušeno. Vybrané peníze (90,- Kč) použiji na fotky a částečné uhrazení pomůcek na příští šk. rok (tato částka ještě není stanovena, konečné vyúčtování zveřejním později).
 

týden od 6.5. do 10.5.2019 Lichý

Čtení - Slabikář str. 84, 85 ď, ť, ň, PS str. procvičování slov ve sloupcích na str. 49, str. 50, 51
Psaní - Písanka č. 4 str. 1-4
Matematika - díl 4/A str. 1-4
PRV - Opakování roč. období a měsíců, str. 58 dny v týdnu a str. 59 začneme poznávat hodiny (celá)

AJ - uč. str. 50, 51, PS str. 43,45, 49 fráze: Here´s your ...(hiəz jo:) Tady je tvůj..., Can you see...? (kn ju: si:) Vidíš..?, Yes, I can/No, I can´t. (jes ai kn/ nou ai ka:nt) Ano, vidím/Ne, nevidím.ææ

Do desek připravte Ď, Ť, Ň.

Ve čtvrtek bude branný den. Během dne projdeme přichystaná stanoviště ve Vranovicích a blízkém okolí, kde budou žáci plnit různé úkoly. Děti budou ve sportovním oblečení, přinesou si pouze batůžek s pitím a svačinou, mohou mít i kapesné pro případnou zastávku u obchodu.

 

týden od 29.4. do 3.5.2019 sudý

Čtení - Procvičení písmene f, písmeno G, g na str. 82, 83, v PS str. 47-49, zvyšte prosím své úsilí při domácím čtení u těch dětí, které se pletou, nečtou plynule slabiky, jde to pořád velmi pomalu.
Psaní - str. 36-40
Matematika - str. 30-32, je třeba zautomatizovat počítání do 10 a tím i do 20 bez přechodu přes desítku.
Prvouka - str. 54-55, žáci se naučí vyjmenovat roční období a měsíce v roce (v další hodině budou zkoušeni)
AJ - lekce 6 v učebnici str. 48, 49, slovíčka:  hairbrush (heəbraš) hřebínek, toothbrush (tu:θbraš) zubní kartáček, soap (səup) mýdlo, towel (tauəl) ručník, duck (dak) kačenka, Here´s your... (hiəz jo:) Tady je tvůj..., PS str. 42, 43
 
Do desek dejte písmeno G, g.
Vybíráme peníze na páteční Trilopark 35,- Kč, zároveň můžete zaplatit i div. představení Káťa a Škubánek 90,- Kč.
 

týden od 22.4. do 26.4.2019 lichý (plavou dívky)

Čtení - Písmeno F, f na str. 78-81, PS - str. 46
Psaní - str. 34 - 36
Matematika - str. 28-30
 
Ve čtvrtek jedeme do Soběšic na program o vodě - informace najdete v deníčku.
V pátek je projektový den Den Země, bude upraven páteční rozvrh.

týden od 15.4. do 19.4.2019 sudý

Čtení - Písmeno Ch, ch na str. 73, 76, 77, v PS str. 42, 43, str. 44, 45 (dokončení 30, 31) si mohou žáci udělat dobrovolně během prázdnin jako procvičování
Psaní - str. 31-34
Matematika - str. 26, 27
PRV - připomenutí návštěvy statku podle str. 45, 50, Svátky jara na str. 51
 
Připravte do desek písmenko F, f.
Dne 17.4. máme pouze hovorové hodiny, můžete se tedy přijít zeptat na chování a prospěch svého dítěte v době mezi 16:45-18:00.

týden od 8.4. do 12.4.2019 lichý (plavou chlapci)

Čtení - Slabikář písmeno Ř, ř str. 68-71, písmeno Ch, ch str. 72, PS str. 41
Psaní - str. 27-30
Matematika - str. 23 slovní úlohy (o více), 24, 25 - měření objemu
Prvouka - procházka na zeleninovou zahrádku a do sadu, návštěva statku v Žabčicích, učebnice str. 45, 50
AJ - PS str. 39, 40, lekce 6 v učebnici str. 48, 49, slovíčka:  hairbrush (heəbraš) hřebínek, toothbrush (tu:θbraš) zubní kartáček, soap (səup) mýdlo, towel (tauəl) ručník, duck (dak) kačenka, Here´s your... (hiəz jo:) Tady je tvůj...
 
Do desek připravte písmeno Ch, ch.
11.4. jedeme na statek v Žabčicích. Upřesnění najdete v deníčku.

týden od 1.4. do 5.4.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 64-67 písmeno Ž, ž. PS str. str. 39, 40
Psaní - str. 22-27
Matematika - procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, str. 18, 19 metry, str. 21, 22 vztahy o více/o méně
PRV - pozorování práce na zahrádce a v sadu, str. 48, 49
AJ - Věta: I´ve got ....(aiv got) Já mám. Str. 41, 42 věty: How old are you? (hau əuld a: ju:) Kolik máš let? I´m seven. (aim sevn) Je mi sedm. I´m not six. (aim not six) Není mi šest. PS str. str. 35, 36, 41
 
Připravte do desek písmenko Ř, ř.

týden od 25.3. do 29.3.2019 lichý (plavou dívky)

Čtení - Slabikář str. 62-63 písmenko Č, č, PS str. 35-38
Psaní - 17-21
Matematika - procvičování + do 20 (procvičujte příklady typu 12 +__= 15), odčítání do 20 str.16, 17, 20
Prvouka - str.47, 48 (poznávání jarních květin na známky)
AJ - str.40-41, PS str. 35, Rodiče, nehneme se z místa, pokud děti neumí slovíčka.
 
Do desek připravte Ž, ž.
 

týden od 18.3. do 22.3.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 58-61, PS str. 32-34 (zhoršilo se domácí čtení některých žáků, je to poznat, nepolevujte prosím v domácí přípravě)
Psaní - str. 12-16
Matematika - str. 13-15 sčítání do 20
PRV - dokončení str. 46, jarní květiny str. 44, 47 (pouze půl strany)
AJ - str. 40-41, otázka: Is it..? Je to? fráze: Come and see. (kam end si:) Pojď a podívej se. For you (fo: ju:) Pro tebe. For me (fo: mi:) Pro mě. Open it (oupən it) Otevři to. Is it a bike? (iz it ə bajk) Je to kolo?
 
Zkontrolujte desky s písmenky, některé děti nemají možnost pracovat, protože jim písmenka chybí. Připravte písmeno Č, č.
 

týden od 11.3. do 15.3. lichý (plavou chlapci)

Čtení - Slabikář str. 54-57 písmenko H, h. V PS str. 29-32. Nacvičujte plynulé čtení vět, opakujte s dětmi slova, která dělají potíže.
Psaní - str. 6-11, pozornost věnujte správnému sklonu.
Matematika - Odčítání str. 10-12, testy na +/- do 10
Prvouka - Shrnutí kapitoly Člověk a jeho zdraví str. 43, Jaro je tady str. 46
AJ - Lekce 5, Happy birthday (hæpi bə:ðdei) šťastné narozeniny, a present (ə preznt) dárek, a card (ə ka:d) karta, přání, a cake (ə keik) dort, a balloon (ə belu:n) balón, fráze: I´ve got a present (aiv got ə preznt) Já mám dárek, It´s my birthday today (its mai bə:ðdei tədei) Dnes mám narozeniny.
 
Do desek nachystejte písmenko B, b.
 

týden od 4.3. do 8.3.2019  sudý

Čtení - Slabikář str. 48-53 písmeno C, c. PS - dokončení str. 25, možná něco ze stran 26-28 ( stránky lze využít doma k procvičení)
Psaní - Písanka 3 str. 1-5
Matematika - str. 6-9 (děti už musí ovládat číselnou řadu do 20, pojmenovat číslice, zapsat, určovat před/za, rozdělit na desítku a jednotky, ukázat na číselné ose)
PRV - Nemoc, úraz str. 42
AJ - ZMĚNA! Vzhledem k nemocnosti žáků nebudeme začínat lekci 5, ale budeme se věnovat My family str. 28, 29 a slovíčkám z minulé hodiny. Lekce 5, Happy birthday (hæpi bə:ðdei) šťastné narozeniny, a present (ə preznt) dárek, a card (ə ka:d) karta, přání, a cake (ə keik) dort, a balloon (ə belu:n) balón, fráze: I´ve got a present (aiv got ə preznt) Já mám dárek, It´s my birthday today (its mai bə:ðdei tədei) Dnes mám narozeniny
 
Do desek nachystejte H, h.

týden od 25.2. do 1.3.2019 lichý (plavou děvčata)

Čtení - Dokončení písmene R na str. 45, v PS str. 21-23, dvojhlásky AU, OU str. 46, 47 a v PS str. 24, 25 (Děti, které už neslabikuji, čtou plynule celé věty. Ostatní čtou hbitě po slabikách.)
Psaní - Písanka str. 36-40, Psaní číslic - dopisování chybějící řádků na str. 2-8
M - str. 3-6 (upevnění číselné řady do 20), hbité počítání +/- do 10
PRV - Správné stolování str. 43 dole
AJ -  Dokončení 4. lekce v PS, uč. str. 28, 29 slovíčka: me and my family (mi ənd mai feməli) já a moje rodina, sister (sistə) sestra, brother (braðə(r)) bratr
        Hodina proběhne tradičně podle rozvrhu v pátek, změna se nekoná.
Do desek s písmenky připravte C, c. Děti si donesou také číslice 11-20.
 

týden od 18.2. do 22.2.2019 sudý

Čtení - Slabikář str. 42-45, procvičování slabik typu: sla, dra..., PS str. 20, 21
Psaní - Písanka str. 32-35
Matematika - dokončení 2. dílu str. 32, procvičování sčítání a odčítání do 10, obal - geometr. tvary,  3. díl str. 1-3
Prvouka - str. 41 výživa
AJ - str. 33-35 pokračování z předchozí hodiny
 
Překontrolujte prosím písmenka v deskách a doplňte au, ou.
V úterý jedeme do Lipky, odjezd v 7:30 od školy, informace jsou v deníčku. Pokud se Vašemu dítěti dělá špatně v autobuse, dejte mu ráno před odjezdem prášek, vybavte ho igel. sáčkem, vlhčenými kapesníky a hlavně ho prosím poučte.

týden od 4.2. do 8.2.2019 sudý

Čtení - PS dokončení str. 17, Slabikář str. 38-41 písmenko Š, š, PS str. 18-19, čtení na známky v PS str. 16 (sloupečky slov)
Psaní - Písanka str. 27-31
Matematika - str. 28-32
Prvouka - péče o chrup (děti mají mít ve škole svůj zubní kartáček), str. 41 Výživa, správné stolování
AJ - str. 33-35, fráze: Thank you (θenk ju:) Děkuji. Here you are (hiə ju: a:) Tady máš. my favourite.. (mai feivrit) moje oblíbené..
 
Připravte do desek písmenko R, r, připomínám, že některé děti nemají tečku, otazník a vykřičník.
Vybíráme 250 Kč na Lipku (viz Kalendář akcí, deníček)

týden od 28.1. do 1.2.2019 lichý (plavou chlapci)

Čtení - Slabikář str. 36-37 písmenko K, k, PS - str. 16-17. Kontrolujte prosím děti, jestli nečtou text nejdříve pro sebe, a pak teprve nahlas - je to nežádoucí, popohánějte je, ať začnou po slabikách.
Psaní - Písanka str. 24-27
Matematika - str. 25-28, procvičování rozkladů čísel do 10, zpaměti by už měly děti počítat, co nejvíce příkladů nad pětkou. Zvládat ihned říci číslo nad/pod. Rozpoznat slovní úlohu na +/-, umět ji znázornit a vypočítat.
Prvouka - Péče o tělo str. 40 (na další hodinu PRV 4.2. si děti donesou svůj zubní kartáček)
AJ - procvičujte doma veškerou slovní zásobu z lekcí 1-3, slovíčka ze 4. lekce
 
Výpis z vysvědčení bude rozdán ve čtvrtek 4. hodinu. V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny.
Do desek připravte písmenko Š, š, pokud děti některá písmenka ztratí, nahraďte je vyrobenými (hlavně chybí samohlásky).
 

týden od 21.1. do 25.1.2019 sudý

Čtení - PS str.12, 13, Slabikář str. 32-35 písmenko D, d, stihneme  i PS str.14-15

Psaní - PÍS. str. 18-23

Matematika - dokončení str. 21, procvičování č. 9 str. 22, číslo 10 na str. 23, 24

PRV - lidské tělo str. 39

AJ - str. 32, 33 množné číslo podst. jmen: na konci přidáme "s" např. a red socks (soks) červené ponožky

       PS str. 27

Do desek připravte písmenka K, k, znaménka - tečka, otazník, vykřičník.

TÝDEN OD 14.1. DO 18.1.2019 LICHÝ (PLAVOU DÍVKY)

Čtení - Slabikář str. 26-31 písmeno Z, z. PS str. 11, 12, 13 (stihnou šikovní a rychlejší žáci).
Psaní - Písanka str. 13-16, procvičování přepisu tiskacího písma do psacího v sešitě.
Matematika - Sčítání a odčítání do 9 str. 18-21, počítání peněz (např. Jak zaplatíš 8 Kč?)
PRV - str. 38 Spolužáci - jak vypadají, co je nápadného, čím se lišíme.
Aj - Lekce 4 str. 30-31, PS, slovíčka: a T-shirt (ə ti:šə:t) tričko, a skirt (ə skə:t) sukně, a shoe (ə šu:) bota, a hat (ə hæt) klobouk, a jumper (ə džampə) svetr, a sock (ə sok) ponožka, Where´s my ....? (weəz mai ..) Kde je moje...?  PS str. 25, 26
 
Děti dostaly známky z ČJ - skládání slov, v M psaly diktát číslic a dostanou známky ze sl. úlohy a rozkladu čísel, v AJ se zkoušely barvy. V tomto týdnu bude na známky +/- do 6, diktát písmen, čtení.
Do desek připravte písmenko D, d. Z matematiky jsme si vytáhli prostřední dvojstranu, ze které budeme postupně používat např. peníze, geom. tvary atd.
Dochází papírové ručníky hrazené školou, takže si pro třídu zakoupíme celou krabici. Stojí 291 Kč, což vychází 13 Kč na žáka.
 

TÝDEN OD 7.1. DO 11.1.2019 SUDÝ

Čtení - Slabikář str. 22-25 písmenko V,v. PS str. 10 (čtení na známky v PS str. 9 sloupce jednoslabičných slov)
Psaní - Písanka str. 9-13, Psaní číslic str. 8
Matematika - str. 15-17, +/- do 5 zpaměti, rozklady čísel 6, 7, 8 (např. str. 11/2)
PRV - str. 36, 37
AJ - Spojení do věty barva+předmět: It´s a red pen. Dokončení lekce v PS. (Na známky poznávání barev.)
 
Do desek připravte písmenko Z, z.
Vybíráme 50,- Kč na div. předstvení 11.1. v tělocvičně.

týden od 31.12. do 4.1. 2019 lichý

Čtení - Slabikář opakování písmenka N, n, PS str. 8,9
Psaní - Písanka str. 8, psaní v malém sešitě
Matematika - str. 13, 14
AJ - opakování číslic, barev, hraček str. 24, 26 (songs str. 70 Ten little fingers, The colour song)
 
Vybíráme 50 Kč na divadlení představení 11.1.2019

týden od 17.12. do 21.12.2018 lichý (plavou chlapci)

Čtení - Slabikář str. 17-21 ( písmenko N, n), PS str. 6
Psaní - Písanka str. 4-7
Matematika - str. 11-12, procvičování sčítání do 8 ( +/- do pěti by mělo jít už zpaměti, žáci si mohou samostatně dokončit PL se sloupečky 4, 5)
                    test na tvoření příkladů podle dominové karty např. str.7/1
PRV - str. 35, 37/1,2

AJ - str. 23, 24, 66, 67 fráze a slovíčka : white (wait) bílá, black (blæck) černá, brown (braun) hnědá, Here´s a red pen (hiə:s ə red pen) Zde je červené pero, Happy Christmas (hæpi krismos) Veselé Vánoce, a Christmas tree (tri:) stromeček, a bell (ə bel) zvoneček, a star (ə sta:) hvězda, a Christmas stocking (sto:kin) ponožka

Připravte do desek písmenko V, v. Během vánočních svátků procvičujte čtení -  vše ve Slabikáři, v PS str. 8, 9 ( děti si mohou vypracovat i úkoly na těchto stránkách)

V úterý pojedeme do Ivaně v průběhu vyučování, děti si vezmou školní tašky podle rozvrhu.

Ve středu bude pro děvčata první hodinu AJ, druhou TV.

Na pátek si přinesou vše na vánoční besídku viz. kalendář akcí, Slabikář, PS a AJ.

 

týden od 10.12. do 14.12. sudý (plavou děvčata)

Čtení - Slabikář str. 12-16 probereme písmenko J,j a také začneme y. PS str. 5.( V ŽK mají žáci známku ze čtení vět - plynulé čtení bez chyb 1, čtení se zadrháváním, pomalé nebo s tichým čtením pro sebe 2, kombinace všeho a pletení písmenek 3)
Psaní - str. 23, 24, Písanka 2 str. 1, 2, psaní číslic str. 7, v písance máme i str. 3!
Matematika str. 7-9, stihneme i str. 10!
PRV - str. 32, 34
AJ - str. 24 barvy: red (red) červená, green (gri:n) zelená, yellow (jelou) žlutá, pink (pink) růžová, blue (blu:) modrá, orange (orindž) oranžová,
      zkoušení řady číslic 1-10
 
Do desek připravte písmenka Y, y, N, n. Vybíráme 20,- Kč.

Týden od 3.12. do 7.12.2018 lichý (plavou děvčata)

Čtení - Slabikář str. 8-11, PS str. 4 (budeme číst na známky texty ze stran 4-7 ve Slabikáři)
Psaní - str. 18-22
Matematika - dokončení str. 4, str. 5-7, počítání na PL (pís. práce na slovní úlohy s odčítáním)
PRV - V zimě str. 28, 29, zimní počasí + Mikuláš str. 30-31
AJ - Tanec Conga str. 19, lekce 3 str. 20-22, slovíčka: a doll (ə dol) panenka, a train (ə trein) vlak, a car (ə ka:(r)) auto, a plane (ə plein) letadlo, a guitar (ə gita:) kytara, a drum (ə dram) bubínek, Here´s .... (hiə:s) Zde je....
 
Připravte dětem pera, zmizíky, přepisovače  - přibývá dětí, které píší perem. Do desek připravte písmenka J, j, zároveň proveďte kontrolu, děti mají někdy písmenka pod sebou a nemohou je najít.
Plavání mají děvčata tento i příští týden.
 

týden od 26.11 do 30.11.2018 sudý

Čtení - dokončení Živé abecedy str. 48, 49, Slabikář str. 3-7, prac. sešit str. 3
Psaní - Písanka str. 13-17, Psaní číslic str. 4 (číslice 7)
Matematika - dokončení 1. dílu,  2. díl str. 1-4, test na +/- do 5
Prvouka - 25-27
AJ - str. 18-19, slovíčka: Look! (luk) Podívej!, How many... (hau meny) Kolik...
 
Do desek připravte T, t.

TÝDEN OD 19.11. DO 23.11.2018 lichý

Čtení - str. 44-49 písmenko I,i, děti dostanou pracovní sešit ke slabikáři str. 1-3 (zdůrazňuji nutnost procvičování čtení každý den)
Psaní - písanka str. 9-14 (lehce, obejít se bez gumování, dodržet sklon)
Matematika - str. 29 dokončení, str. 30-32, i koncovou stránku přebalu (počítáme na prstech i na počítadlech)
Prvouka - Moje rodina str. 20-21, str. 24 budeme dělat v PČ (pracovních činnostech)
AJ - str. 16-18, one and one more is two (wan end wan mo: iz tu:) jeden a ještě jeden jsou dva
 
V deskách mají děti I,i.
Nezapomeňte na informace k úternímu odjezdu do Hustopečí v deníčku. Pokud někdo dojde ke škole později, půjde do třídy 3.A.
Ve středu je projektový den Tvořivé dílny. Nebude plavání, děti si vezmou vše do čtení, psaní a matematiky, protože nebudeme vyrábět celé čtyři hodiny.

TÝDEN OD 12.11. DO 16.11.2018 SUDÝ

Čtení - Písmenko U,u na str. 40-43 (čtení slabik a slov). Děti dostávají do folie čtení na rychlé a automatické čtení již probraných písmenek, zapracujte prosím na jejich procvičování. Šikovnější mohou číst i psané písmo.
Psaní - Písanka str. 4-8, Psaní číslic str. 6 (dbejte při psaní DÚ na kontrolu správného sklonu písmen) Upozorňuji, že není žádoucí v začátcích našeho psaní, nechávat psát úkoly děti v družině - bez neustálé Vaší kontroly a oprav písma. Některé děti špatně sedí, drží chybně tužku, nesoustředí se na každý tah, píší cvik špatně, těžce opětovně gumují - není vidět pokrok.
Matematika -  - dokončení str. 25, číslice 6 str. 26-27, číslice 0 str. 28-29
PRV - Živočichové na podzim str. 14 a 19
AJ - str. 16 slovíčka : číslice - one (wan), two (tu:), three ( θri:), four (fo:), five (fajv), six (siks), seven ( sevn), eight (ejt), nine (najn), ten (ten)

TÝDEN OD 5.11. DO 9.11.2018 LICHÝ (plavou chlapci)

Čtení - čtení slabik s písmenkem P, p. Str. 36-39
Psaní - str. 34, 35, Písanka 1 str. 1, 2, 3
Matematika - dokončení str. 21, sčítání a odčítání do 5, str. 22-25
PRV - stromy a keře str. 10, 18, 19
AJ - str. 12-14
 
Připravte dětem písmenka U, u. Zároveň Vás prosím o kontrolu desek na písmenka, protože někteří žáci v nich nemají pořádek. Připomínám podpis u každého úkolu, jsem ráda, když vím, kdo na úkol dohlížel. Děti nemusí mít ručníček, protože už máme ve třídě papírové utěrky. 

TÝDEN OD 29.10. DO 2.11.2018

Čtení - str. 34-35 slabiky a slova s písmenkem o, str. 36 písmenko P, p.
Psaní - str. 33, 34, 35, číslice 5 str. 5 (3 řádky).
Matematika - str. 20-21, sčítání a odčítání do 4 v malém sešitě.

AJ - Lekce 2, str. 12, 13 slovíčka a fráze: a bag (ə bæ:g) taška, a book (ə bu:k) kniha, a ruler (ə rulə) pravítko, a pencil (ə pensl) tužka, a pen (ə pen) pero, a pencil-case (ə penslkeis) pouzdro, What´s in my bag? (Wots in mai bæg?) Co je v mé tašce?,  There´s a ... (ðeəs...) Je tam ----

Připravte dětem písmenka P, p. Od listopadu začneme známkovat.

 

TÝDEN OD 22.10. DO 26.10.2018 lichÝ(plavou dívky)

Čtení - str. 30, 31 (slabiky s písmenkem s), str. 32-34 písmenko O, o.  MILÍ RODIČE, UŽ SE NÁM TO ZAČÍNÁ PĚKNĚ PLÉST A JE TŘEBA KAŽDODENNÍ PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ - ČTĚTE S DĚTMI JEDNOTLIVÁ PÍSMENKA I CELÉ SLABIKY. NEŽ NAJEDEME NA NOVÉ PÍSMENKO, MĚLO BY BÝT ČTENÍ VŽDYCKY ZVLÁDNUTO.
PSANÍ - str. 30 - 33, psaní číslice 5 str. 5 (VYŘAĎTE PROSÍM DĚTEM Z POUZDRA OBYČEJNÉ TUŽKY, KTERÉ SE LÁMOU, JSOU TUČNÉ A VELMI TMAVÉ.)
MATEMATIKA - str. 17-20
PRVOUKA - str. 15, 16 - poznávání ovoce a zeleniny, práce na zahradě na podzim.
 
Během pátku budou dvě hodiny projektového dne ke vzniku Československa - odpadne nám AJ, VV.
Pokud bude příznivé počasí, půjdeme v úterý na PČ ven, vyrábět z podzimního listí.
Na podzimní prázdniny si děti odnesou ručník a věci z TV na vyprání.

TÝDEN OD 15.10. DO 19.10.2018

Čtení str. 26, 27 (procvičování slabik s písmenem E, při domácím čtení je nutno upevnit čtení slabik), str. 28, 29 písmenko S, s
Psaní - dokončení str. 24, 25, 27, udělali jsme str. 28, 3 řádky na str. 29 (budeme procvičovat na PL cvik ze str. 27, psaní číslice 4 na str. 4). Psaní musí být lehkou rukou, přesné tahy, správný sklon.
Matematika - dokončení str. 16, procvičování + a - v malém sešitě, na interaktivní tabuli, str. 17 ( pozor na správné tvary číslic, správné čtení příkladů = pojmenování znamének, tvary slov - děti např. řeknou místo rovná se tři,  rovná se třemi)
PRV - str. 11, 15.  V PRŮBĚHU CELÉHO TÝDNE MOHOU DĚTI NOSIT UKÁZKY OVOCE A ZELENINY.
AJ - str. 9, 10 fráze: Good morning (gud mo:nin) Dobré ráno, Sit down (sit daun) Sednout, What´s the matter? (wots   ð metə) Co se děje?
 
PŘIPOMÍNÁM, ŽE DĚTI MAJÍ NOSIT PÍSANKY KAŽDÝ DEN, I KDYŽ NENÍ PSANÍ NA ROZVRHU. Do zásobníku pošlete písmenko O, o.

TÝDEN OD 8.10. DO 12.10.2018 - lichÝ (plavou chlapci)

Čtení - str. 22, 23 (čtení jednotlivých písmenek, slabik, slov - buťe velmi trpěliví, pečlivě s dětmi trénujte, ať se jim to upevní), str. 24, 25 písmenko E, e
Psaní - dokončení str. 24, str. 26, 27, psaní číslic str. 3 dokončení, str. 4 (pouze číslici 4)
Matematika - dokončení str. 14, sčítání a odčítání na str. 15, 16, práce v malém sešitě
PRV - příprava na vycházku - učebnice str. 10, 11, 12  -  V ÚTERÝ PŮJDEME NA DVOUHODINOVOU VYCHÁZKU DO PŘÍRODY - SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
AJ - str. 7,  8, 9 fráze: Who´s this? (hu:s  ði:s? -dvojtečka znamená délku) Kdo je to? It´s me. (Its mi) To jsem já. Let´s see. (lets si:) Podívejme se. Come in (kam in) Vstupte, pojďte dál. 
 
Na další týden připravte písmenka S, s. U číslic mají děti mít i <,>,=,+,-

TÝDEN OD 1.10. DO 5.10.2018 - SUDÝ

 
Čtení - str. 18, 19 (čtení slabik MA, MÁ, ma, má), str. 20, 21 (vyvození a čtení písmene L, l, slabiky LA, LÁ, la, lá)
Psaní - dokončení z min. týdne, str. 18, 23, 24 (lehce, ořezanou tužkou, dbejte na správné sezení u psaní, v domácí úloze nenechávejte naprosto špatné tvary,             děti musí projevit snahu, opravovat se) POZOR: NA STR. 24 MÁME JEN DVA ŘÁDKY
Matematika - str. 13 ( porovnávání), přejdeme do Psaní číslic str. 2 třetí a čtvrtý řádek menší číslice 2, str. 3 velká číslice a dva řádky menších, dále v učebnici              matematiky str. 14, 15  POZOR: NA STR.14 NEMÁME HOTOVÉ PSANÍ ČÍSLIC, STR. 15 JSME NEZAČALI, PSANÍ ČÍSLIC STR.2 JE CELÁ, STR. 3 - ČTYŘI ŘÁDKY MENŠÍCH TROJEK
 
V zásobníku písmen je M, A, L a připravte E. K číslicím nastříhejte a přidejte <, >, =, +, -.
Některé děti nemají do TV kraťase.
 

TÝDEN OD 24.9. DO 28.9.2018 - LICHÝ (PLAVOU DĚVČATA)

Čtení - str. 14-17 (vyvození písmene A, a, Á, á, doplňování písmenek M, A do mřížek na slova),  str. 11
Psaní - str. 14-17, 19-22 (lehce, světlá čára)
Matematika  - str. 12-13 ( počet do 5,  psaní číslic)
 
Ve středu mají chlapci dvouhodinový tělocvik, děvčata plavání. 
 
Některé děti nemají potřebné pastelky např. oranžovou, růžovou, i černou. Komu se krčí obal na sešitu, vyměňte ho prosím. Poučte děti, jak si vytahovat desky s písmenky, aby si je nevysypávaly.  Na následující týden připravte dětem písmenka L, l. 
 

TÝDEN OD 17.9. DO 21.9.2018 - SUDÝ

Čtení - ŽA str. 12, 13 (vyvození písmene M, m, vyhledávání písmenka, čtení řádku s kytičkou, slova na M), dokončení str. 7, str. 8, 9
Psaní - Moje pravní psaní str. 6-13 )píšeme lehce, ořezanou obyčejnou tužkou)
Matematika - dokončení str. 7, str. 8 - 11, psaní číslic 1, 2, v růžovém sešitě Psaní číslic ( zezadu Moje první psaní)
Prvouka - Naše třída str. 5, 6
Anglický jazyk - učebnice str. 6-7, Hello! (helou),Goodbye! (gudbai), opakování pojmenování osob, otázka Jak se jmenuješ? Jsem...
 
DĚTI SI PŘINESOU POMŮCKY (VYSVĚTLENO NA TŘ. SCHŮZCE) - obrázky z učebnice matematiky (v pytlíčku), číslice v gumičce, písmenka M, m, A, a, Á, á v deskách
 

týden od 10.9. do 14.9.2018 - LICHÝ

Čtení - Živá abeceda str. 2-7 (čtení řádků, sloupců, hledání rozdílů a shod, první hláska, vytleskávání slabik), souvislá krátká vyprávění

Psaní - Moje první psaní str. 1-7 (správné držení tužky, lehký tah, uvolněná ruka)

Matematika - str. 2-5 (počet 1, 2, 3)

Prvouka - str. 4 (Jsem školák)

Anglický jazyk - Lekce 1, str. 4-6 (pojmenování členů rodiny, věty I´m... (aim) - Já jsem..., Come in! (kam in) - Pojď dál! , What´s your name? (wots jo(r) neim) - Jak se jmenuješ?

Týden od 3.9. do 7.9.2018

3.9. Záčátek šk. roku, 1 vyuč. hodina

4.-7.9. Adaptační týden (žáci si nosí pouzdro, ŽK, deníček). Sešity a učebnice budou dostávat postupně, začněte doma společně chystat aktovku podle

           rozvrhu, vše obalte. Přinesou si i ručník a malé pouzdro pod lavici.

           Děti chodí ve sportovním oblečení a obutí - budeme se snažit chodit i na vycházky a malé sportování. V pátek budou mít první hodinu TV (donést  

           vybavený pytlík). Pomůcky na VV budou stačit do 11.9.2018.

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode