ČERVEN

4.6. šk. výlet
11.6. dopolední návštěva knihovny s vítáním nových čtenářů
19.6. dopolední plavecké závody - dívky i chlapci (dobrovolné)
20.6. uzavření klasifikace
25.6. předávání učebnic, žákům 1.A zůstávají všechny učebnice na památku (je možné, že si necháme poslední díl matematiky na začátek 2. třídy), ODEVZDÁVAJÍ POUZE UČEBNICI AJ, dostanou učebnice do 2. třídy - vezmou si tedy aktovku.
26.6. den her pro žáky 1. st.
27.6. sborové zpívání tříd na hale
28.6. vydávání vysvědčení (žáci mají pouze 1 vyuč. hodinu)
 

KVĚTEN

1.5. st. Svátek
2.5. Evropa čte - čtěte s námi, žáci 5.A budou prvňáčkům předčítat z oblíbené knihy
6.5. - 10.5. digitální týden - využití techniky ve výuce
8.5. st. svátek
9.5. branný den
14.5. fotografování tříd
17.5. div. představení v Hustopečích Káťa a Škubánek - ZRUŠENO!
 

DUBEN

1.4. návštěva předškoláků
11.4. návštěva statku v Žabčicích
17.4. hovorové hodiny od 16:45 do 18:00 (třídní schůzka nebude)
18.4. velikonoční prázdniny
24.4. Den otevřených dveří od 7:55 do 11:30
25.4. návštěva střediska Jezírko v Soběšicích, program Vodník Jezerníček
26.4. projektový den Den Země

BŘEZEN

Jarní vycházka - bude upřesněna
28.3. návštěva předškoláků

ÚNOR

1.2.  Pololetní prázdniny
11.2.-15.2. Jarní prázdniny
19.2. Pojedeme autobusem do ekol. centra Lipka v Brně. Zúčastníme se programu Zvířata v zimě. Cena programu + autobus 250 Kč.

Odjezd autobusu v 7:30 od budovy U Floriánka, příjezd 12:45. Děti budou odvedeny do školní jídelny a předány vychovatelkám.

S sebou batůžek, pití, svačina, přezůvky.

25.2. třídní kolo recitační soutěže (všichni žáci 1.A)

27.2. školní kolo recitační soutěže (pouze vybraní žáci)

 

 

 

LEDEN

11.1. Divadelní představení, p. Ševčík; pro žáky 1. stupně ZŠ – tělocvična Floriánek; začátek 8:50 nebo 9:50; 50 Kč/žák;
23.1. Uzavřena klasifikace za 1. pololetí
31.1. Vydání výpisu vysvědčení
 1.2.  Pololetní prázdniny

PROSINEC

5.12.  Mikuláš ve škole
10.12. Vánoční besídka v 17:30
18.12. Návštěva dřevěného betlému v Ivani
21.12. Třídní vánoční posezení - v tento poslední den si uděláme společné posezení u stromečku. Děti si přinesou hrníček, lžičku, čaj, cukr, vánoční cukroví
           (jen pro sebe), mohou si připravit zabalené dárečky pro svého kamaráda/dy.

LISTOPAD

20.11. Divadelní představení v Hustopečích    O Balynce, dobrém štěněti a třídě nÍzkých kamarádů
21.11. Tvořivé dílny - vyrábění na Vánoce
22.11. Třídní schůzky v 16:45 (společně pro všechny rodiče žáků 1.A), po skončení hovorové hodiny do 18:00 (jednotlivé konzultace)
 

ŘÍJEN

2.10. Projektový den - Den čtenářksé gramotnosti
8.10.-12.10. V tomto týdnu si uděláme podzimní vycházku, termín bude upřesněn v deníčku
17.-18.10. Sběr starého papíru (více v informacích pro rodiče)
26.10. Projektový den - Den ke vzniku Československa
29.-30.10. Podzimní prázdniny
 

Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu;

Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.

 

Ve Vranovicích dne 28. září 2018                                                                                Mgr. Hana Pokorná                                      Mgr. Blanka Beňušová

                                                                                                                                                                                                                      

                              

 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode