LEDEN

11.1. Divadelní představení, p. Ševčík; pro žáky 1. stupně ZŠ – tělocvična Floriánek; začátek 8:50 nebo 9:50; 50 Kč/žák;
23.1. Uzavřena klasifikace za 1. pololetí
31.1. Vydání výpisu vysvědčení
 1.2.  Pololetní prázdniny

PROSINEC

5.12.  Mikuláš ve škole
10.12. Vánoční besídka v 17:30
18.12. Návštěva dřevěného betlému v Ivani
21.12. Třídní vánoční posezení - v tento poslední den si uděláme společné posezení u stromečku. Děti si přinesou hrníček, lžičku, čaj, cukr, vánoční cukroví
           (jen pro sebe), mohou si připravit zabalené dárečky pro svého kamaráda/dy.

LISTOPAD

20.11. Divadelní představení v Hustopečích    O Balynce, dobrém štěněti a třídě nÍzkých kamarádů
21.11. Tvořivé dílny - vyrábění na Vánoce
22.11. Třídní schůzky v 16:45 (společně pro všechny rodiče žáků 1.A), po skončení hovorové hodiny do 18:00 (jednotlivé konzultace)
 

ŘÍJEN

2.10. Projektový den - Den čtenářksé gramotnosti
8.10.-12.10. V tomto týdnu si uděláme podzimní vycházku, termín bude upřesněn v deníčku
17.-18.10. Sběr starého papíru (více v informacích pro rodiče)
26.10. Projektový den - Den ke vzniku Československa
29.-30.10. Podzimní prázdniny
 

Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu;

Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.

 

Ve Vranovicích dne 28. září 2018                                                                                Mgr. Hana Pokorná                                      Mgr. Blanka Beňušová

                                                                                                                                                                                                                      

                              

 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode