LISTOPAD

20.11. Divadelní představení v Hustopečích    O Balynce, dobrém štěněti a třídě nÍzkých kamarádů
21.11. Tvořivé dílny - vyrábění na Vánoce
22.11. Třídní schůzky v 16:45 (společně pro všechny rodiče žáků 1.A), po skončení hovorové hodiny do 18:00 (jednotlivé konzultace)
 

ŘÍJEN

2.10. Projektový den - Den čtenářksé gramotnosti
8.10.-12.10. V tomto týdnu si uděláme podzimní vycházku, termín bude upřesněn v deníčku
17.-18.10. Sběr starého papíru (více v informacích pro rodiče)
26.10. Projektový den - Den ke vzniku Československa
29.-30.10. Podzimní prázdniny
 

Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu;

Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.

 

Ve Vranovicích dne 28. září 2018                                                                                Mgr. Hana Pokorná                                      Mgr. Blanka Beňušová

                                                                                                                                                                                                                      

                              

 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode