Poslední týden

V pondělí 24.6. si  půjdeme obejít vranovickou stezku. Děti přijdou ve sportovním oblečení. S sebou batůžek, svačina, pití, kapesné na zmrzlinu.

V úterý 25.6. budeme ve škole, žáci si donesou aktovku na nové učebnice, pouzdro, deníček.

Ve středu 26.6. bude Den her v  okolí školy. Děti budou ve sportovním oblečení a obutí. Vezmou si batůžek, svačinu, pití, kapesné na zmrzlinu.

Ve čtvrtek 27.6. jdeme do haly na sborové zpívání tříd. S sebou ba- tůžek, svačinu, pití.

V pátek 28. 6. předání vysvědčení, vyučování je  1 hodinu, s sebou složku na vysvědčení.

Ve škole si žáci nechají učebnici M 4, kapsičky s penízky, malou i velkou folii, malý sešit do matematiky, číslice. 

Domů si odnáší, ale přinesou si na začátku roku:  kufřík na VV - na příští rok zůstává stejné vybavení, jen ještě dokupte temperové barvy ( v tubách, více barev než 7), věci na TV, mazací tabulku, kterou očistěte nebo zakupte novou + fix, malé pouzdro s nůžkami, lepidlem, kapesníky)

V příštím roce nebudeme potřebovat písmenka.

 

Školní výlet 4.6.2019

Třída: 3. A (21 žáků), 1. A (22 žáků)

Pedagogický doprovod: Mgr. Yveta Lásková, Mgr. Romana Nečasová, pí vychovatelka Zuzana Zedníčková, pí asistentka Irena Bobková

Odjezd: sraz v 7:55, v 8.00 odjezd autobusem od školy U Floriánka.

Návrat: po 13.00. Rozchod je u školy na Masarykově ulici. Děti, které půjdou do družiny, odvede paní Zedníčková.

Program:

9.00 – 11.00 - Pevnost Boyard v areálu Parku Hájenka v blízkosti Břeclavi – plnění úkolů,                 

                         svačina

11.00 – 13.00 – lanové centrum

Odjezd: po 13.00

S sebou: sportovní oblečení, větší svačinu (nestihneme se včas vrátit na oběd, lze si něco koupit v bufetu), dostatek pití, kapesné, kapesníky, pláštěnka, komu bývá špatně v autobuse, tak prášek, ig. pytlík.

Poučte děti o správném chování a nutnosti poslouchat příkazy ped. pracovníků.

vyúčtování vybraných peněz

Vybráno 350,-/ žák (Soběšice, Žábčice, spotř. materiál).
Utraceno 6 505,- Soběšice, 160,- Žabčice, spotř. materiál:  sáčky 30,- ubrousky 50,- květináče 176,- stuhy 23,- 
Zůstatek v tř. fondu 756,-  +  Káťa a Škubánek 90,-/ žák
 
Na učební pomůcky máme vybírat 160,- Kč. Já bych použila 90,- Kč (Káťa a ..) + 30 Kč z třídního fondu na žáka. Za učební pomůcky tedy stačí zaplatit 40,- Kč,
ve tř. fondu zůstane96,- Kč.
 
 

akce v dubnu

V měsíci duben pojedeme na statek do Žabčic a do Jezírka v Soběšicích. Zároveň budu kupovat květináčky. Vybíráme proto zálohu 350,- Kč.

Doplatek za autobus

Vzhledem ke změně autodopravy do Lipky dne 19.2.2019 (z důvodu obsazenosti termínu dopravce z Pohořelic) musíme doplácet 57,- Kč/žák  na celkovou částku za autobus.

Před karnevalem

https://photos.app.goo.gl/N2jD2uQ9cf5FHL8o7

Betlém v ivani

Dne 18.12. se pojedeme podívat na vystavený betlém na OÚ v Ivani. Vybereme celkem 20 Kč. Z těchto peněz bude zaplacena jízda, materiál na kostýmy na divadlo, výtv. materiál na vánoční tvoření.

Mimořádný termín plavání pro dívky

Se žáky se zúčastníme programu krátkou recitací. Vystupovat budeme po MŠ asi ve 14:15 (upřesníme). Potřebuji od Vás vědět, které děti na vystoupení přijdou, napište mi to prosím do deníčku. Důležitá je role andělů (Vlková, Keprtová - mají kostýmy?). Vystoupení je dobrovolné, sraz bude u pódia pět minut před vystoupením.
 
Zároveň se chystáme na vánoční besídku, děti dostanou do deníčku krátký text, který se musí naučit zpaměti. 

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY NA DOBRÉHO ANDĚLA

Letos se nám podařilo „sesbírat“ 14 500 Kč pro Dobrého Anděla. Moc a moc děkuji prostřednictvím TU dětem a jejich rodičům za společnou snahu pomoci; mnohým z vás za příspěvky, kterými jste dorovnávali částky a za váš čas, který jste věnovali této sbírce. Děkuji. B. Beňušová

Školní telefon

V budově školy U Floriánka je ve sborovně umístěn provizorní telefon. Pokud budete volat, dlouho prosím vyzvánějte. Tel. číslo je 730151123, omluvenky raději pište e-mailem.

Divadlení představení v Hustopečích dne 20.11.

Na divadélko pojedeme veřejnou dopravou. Představení stojí 30 Kč, jízdné bude 20 Kč. Celkem tedy vybíráme 50 Kč.

Vyhodnocení sběru papíru

Děkuji všem rodičům naší třídy, kteří přinesli starý papír. Díky Vám se naše třída umístila na krásném třetím místě a podařilo se nám zachránit celkem 33 stromů.

Sběr papíru

Na naší škole probíhá každoročně sběr starého papíru. I když většina domácností třídí odpad, tak se najdou rodiče, kteří mohou dětem starý papír zaopatřit třeba z práce. Sběr je pro nás výhodný, každoročně si za vydělané peníze něco pro děti do školy přikoupíme. Zároveň je to i soutěž jednotlivců a tříd s hodnotnými cenami. Pokud tedy máte zájem, podívejte se na PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU 2018.doc (440832)

10.9.2018

Už jsme se začali učit podle rozvrhu a Vaše děti jsou velmi šikovné, rády se učí, hezky spolupracují.

Od dnešního dne budou žáci pravidelně dostávat domácí úkoly, většinou střídavě z ČJ a M, později přibude čtení nebo PRV, AJ. Naučte děti chystat si aktovku, nosí stále všechno, přitom PRV a AJ je jen jednou týdně. Pokud půjdete do školy později, nejděte přes šatnu, ale hlavním vchodem - jsou tam zvonky na třídy. Dnes nám dovezli šatní skříně, takže už brzy bude mít každý tu svou.

Na třídní schůzce budu vybírat 9 Kč na složku na pracovní listy. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za trpělivost s vypisováním souhlasů apod., za pečlivost v přípravě pomůcek do VV a TV.

kroužky při ZŠ

Crazy Vranovice - schůzka 12.9. v 18:00 v budově DPS (tančení bude probíhat každou středu od 16 do 17:30 ve Scholarestu)

Sportuj ve škole - přihlášky přes družinu

Čtyřlístek, country - ÚT od 17 do 18 v tělocvičně Masarykova

Taneční výchova ZUŠ - PO od 16 do 17:30 v tělocvičně Masarykova

Výtvarné oddělení ZUŠ - ST od 13 do 17:30 ve třídě 8.A

 

První třídní schůzka se koná 13.9.2018 v 16:00 ve třídě 1.A.

 

Pár postřehů: Vzhledem k stále chybějícím zásobníkům na papírové ručníky dejte dětem do školy malý ručník. Kontrolujte prosím aktovku, připomínám, že je potřeba vyplnit Informovaný souhlas, Dotazník, podepsat šk. řád v ŽK + tř. schůzku, v deníčku informace o plavání. Vybíráme 227 Kč na PS do angličtiny. Ve středu dostanou děti potvrzení o zdravotní způsobilosti - vyplňujte vy, ne lékař. V malém poudře některé děti nemají nůžky, lepidlo, kapesníky, je možno do něj dát i ořezávátko. Připomínám, že děti chodící do družiny potřebují druhé papuče na Masarykovu.

POZOR ZMĚNA ROZVRHU

Rozvrh pro děti (pokud si chcete vytisknout):

Dětský rozvrh.docx (1515201)

                                         

Rozpis plavání ve šk. roce 2018/2019

Chlapci

12.9.

10.10.

7.11.

19.12.

30.1.

13.3.

10.4.

22.5.

19.6.

Dívky

26.9.

24.10.

5.12.

16.1.

27.2.

27.3.

24.10.

5.6.

 

21.11. Projektový den, 13.2. Jarní prázdniny, 8.5. Státní svátek – plavání odpadá

Druhá skupina má běžnou TV.

Předpokládané vybavení na plavání: plavky (dívky možno i dvojdílné), ručník, tekuté

mýdlo, hřeben – vše v igelit. tašce.

 

 

 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons torbakhopper  © 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode