Týden od 21.5. do 25.5.

str. 43 přít. čas prostý + zápor

Týden od 7.5. do 11.5.

Lekce 4, opakování určování času, vyvozování přítomného času prostého

Týden od 30.4.do 3.5. 

opakování 3. lekce

Týden od 23.4. do 27.4.

opakování 3. lekce str. 37, 38, PS str. 29, 30, 31
test have got/has got, čtení upraveného textu str 28/3

Týden od 8.4. do 13.4.

str.33, 34, 35, PS - 27/5, 28, 29, test na sloveso to have got

Týden od 2.4. do 6.4.

Otázka + krátké dovětky str. 32, 33, PS - str.25, 26

Týden od 26.3. do 30.3.

str. 31 procvič. to have got, příd. jm., otázka slovesa to have got str. 32, PS str. 24, 25

Týden od 6.3. do 10.3. i od 12. do 16.3.

uč. str. 28, sloveso "to have got" str. 29, PS str. 22
 

Týden od 26.2. do 2.3.

Revision str. 26, Geography str. 25, test podle str. 26

Týden od 19.2. do 23.2.

str. 23-24, PS- str.18/3, 19

Týden od 12.2. do 16.2.

str. 22, 23, otázky What, When, Who, Where, How...

Týden od 22.1. do 26.1.

str. 21, dny v týdnu, otázky v rozhovoru str. 22/3b
PS str. 81D, str. 16, 17

Týden od 15.1. do 19.1.

Pololetní pís. práce 17.1., příběh str. 20, str. 21 - otázka a zápor slovesa být, krátké odpovědi
PS str. 16, 17/5, slovíčka str. 81 2C

Týden od 8.1. do 12.1.

Přivlastňovací příd. jména (Joe´s book), str. 19, 20, otázka a zápor slovesa být str. 21
PS str. 15/4, 5, str. 16
test - přehled přivlastňovacích zájmen

Týden od 1.1. do 5.1.

přivlstňovací zájmena str. 18, 19, procvičování vět typu Ona je jeho sestra...
PS str. 15/6

Týden od 18.12. do 22.12.

str. 18 přivlastňovací zájmena

procvičování slovíček https://quizlet.com/56166818/project-1-2b-my-family-flash-cards/

Týden od 4.12. do 8.12.

str. 17 - zápor slovesa být, opakování podle str. 81,  My family str. 18
test - osoby a tvary slovesa být

Týden od 27.11. do 1.12.

Lekce 2 str.16, 17, jednotné a mn. číslo slovesa být, zápor
PS str. 12, 13/4, 5, str. 81 (Where are you from, countries and cities)

Týden od 20.11. do 24.11.2017

str. 13, revision str. 14, Song str. 15
test - there is / there are

Týden od 13.11. do 17.11.

str. 12 - culture, procvičování there is/are

Týden od 6.11. do 10.11.

Culture str. 12, revision lesson str. 14, 
PS - kontrola str. 9, str. 10, 11
test - slovíčka str. 80 D How do you...

Týden od 30.10. do 3.11.

Číslo jedn. a mn. u podst. jmen, vazba there is/there are str. 11, Culture str. 12
 PS - cvičení, slovíčka na str. 80
test - psaní vyhláskovaných slov

Týden od 23.10. do 27.10.

Číslo jednotné a množné podstatných jmen - dokončení z min. týdne

Týden od 16.10. do 20.10.

Procvičování str. 9, slovíčka PS str. 80 C Numbers, alphabet - str. 10, číslo j./mn.

PS str. 71 - gramatika, str. 8/ 1, 2, 3

Týden od 9.10. do 13.10.

Numbers str. 8, 9  (číslice 0-100)
PS str. 6, 7, slovíčka str. 80 C Numbers, procvičování na https://quizlet.com/56164142/project-1-1c-numbers-flash-cards/
Ústní zkoušení slovíček Instructions (příkazy, str. 80)

Týden od 2.10. do 6.10.

uč. str. 7, 8, Instructions - příkazy a zákazy, Numbers
PS str. 5
Test: slovíčka In the classroom

 

Týden od 18.9. do 22.9.

uč. str. 5, 6, gramatika a/an, otázky What´s this? It´s a/an ....    procvičování na https://quizlet.com/56163317/project-1-1b-in-the-classroom-flash-cards/
PS str. 3/5, 4/1-4,  slovíčka str. 80 - 1B In the classroom
test: mluvenou a psanou formou slovíčka str. 80/1A Greetings
 

 

Týden od 11.9 do 15.9.

V tomto šk. roce si žáci znovu procvičí známá slovíčka s důrazem na jejich psanou podobu, nová slovíčka a fráze se budou učit podle slovníčku v PS od str. 80.
Už vážněji nám začne i gramatika, která je přehledně uvedena v PS od str. 71. V 5. ročníku se probírají 4 lekce, zbytek se dobere v 6. ročníku.
 
Slovní zásoba je pro konverzaci velmi důležitá, proto bude pravidelně testována (psanou/mluvenou formou). Žáci by si měli na každou hodinu opakovat probírané učivo.
 
uč. str. 4, 5, slovíčka https://quizlet.com/56162110/project-1-1a-hello-flash-cards/
PS - str. 2, 3
 
 
 
 
 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

© 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode