Probírané učivo, domácí úkoly, pomůcky

13.10.2017 10:02

Týden od 16.10. do 20.10.2017

ČJ - Tvoření slov a jejich stavba, uč. str. 28-35        PS - 7, 8, 9 (některá cvičení dostanou žáci k samostatnému vypracování a procvičení učiva doma) M - Jednotky délky a hmotnosti str. 19, 27, procvičování podle stran21, 24, 25, 26 G - str. 22 čtverec a obdélník
06.10.2017 10:17

Týden od 9.10. do 13.10.2017

ČJ - str. 25-29 - slova s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná, slova příbuzná        PS - str. 7        test - slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma M - str. 16-21      test na písemné násobení G - str. 14,15
02.10.2017 21:12

Týden od 2.10. do 6.10.2017

3.10. Den jazyků - On the farm - domácí zvířata a jejich zvuky, divadlo v AJ ( v hale) 5.10. VL, Záchranná stanice Rajhrad, INF 2.10., 4.10. a 6.10.  M - str. 13, 16-18 ČJ - str. 23-26, PS str. 6
22.09.2017 10:04

Týden od 25.9. do 29.9.2017

ČJ - uč. str. 20-22, PS str. 6/1,2 M - str. 10-13
15.09.2017 12:32

Týden od 18.9. do 22.9.2017

ČJ - uč. vybraná cvičení na str. 10-17, připomeneme si slovní druhy, mluvnické kategorie podst. jmen a sloves, skladební dvojice, y/i        PS - str.3,4/2,           test na stavbu slova, y/i po měkkých a tvrd. souhláskách, ě/je M - uč. str. 7, 8, 9,...
09.09.2017 16:17

Týden od 11.9. do 15.9.2017

M - opakujeme učivo čtvrtého ročníku, udělali jsme si rychlostní zkoušku násobení a dělení (žáci, kteří měli potíže dostali 3-4 sloupečky domů na procvičení,       dále doporučuji, využít her na násobení, které jsou dostupné na internetu), je to důležité, protože znalost...
18.06.2017 22:27

Týden od 19.6. do 23.6.2017

ČJ - Vzorce souvětí, přímá a nepřímá řeč M - obsah geom. tvarů
29.05.2017 11:14

Týden od 29.5. do 2.6.2017

ČJ - shoda podmětu s přísudkem (vyvození podle učebnice, procvičování v PS) M - nerovnice, průměr, obsah obdélníku ČT - referáty, čtenářské dílny
29.05.2017 11:12

Týden od 15.5. do 19.5.2017 a od 22.5. do 26.5.2017

ČJ - procvičování slovesných způsobů, určování a znázornění základní skladební dvojice, podmětu a přísudku M - opakování násobení dvojcif. činitelem, slovní úlohy se zlomky, jednotky obsahu, obsah čtverce ČT - referáty, čtenářské dílny
08.05.2017 19:29

Týden od 8.5. do 12.5.2017

ČJ - slovesný způsob str. 147-153, cv. v PS ČT - společná četba, upozorňuji na povinnost splnit si referát M - přímá úměrnost str. 20-21, slovní úlohy str. 24-25 G - rovnoběžky str. 10, 11

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

© 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode