Probírané učivo, domácí úkoly, pomůcky

08.12.2017 10:10

Týden od 11.12. do 15.12.2017

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov str. 61-63 (v PS str. 16, str. 17 domácí procvičování), přehled slovních druhů str. 64-67, 71-73        PS str. 18, 19       testy na psaní y/i po obojet. souhláskách uprostřed slova M - doplnění učiva o zlomcích (výpočet např....
03.12.2017 19:30

Týden od 4.12. do 8.12.2017

ČJ - vyjmenovaná slova str. 51-58, cvičení v PS M - str. 52-55, zlomky, počítání částí, slevy G - souřadnice bodů str. 45, 51
27.11.2017 10:56

Týden od 27.11. do 1.12.2017

M - vyšší římské číslice str. 47, zlomky str. 48,49 G - str. 39, kružnice a kruh, obvody  ČJ - procvičování přípon příd. jmen, vyjmenovaná slova str. 48-52, PS str. 14
19.11.2017 19:26

Týden od 20.11. do 24.11.2017

ČJ - čtvrtletní pís. práce, přípony -ský, -ští, str. 41, 42, 45-47, psaní Y/I - přehled na str. 49        PS - cvičení na přípony M -  procvičování jednotek času, cvičení na str. 42, 43, římské číslice str. 46, 47       test - převody jednotek hmotnosti G -...
11.11.2017 18:12

Týden od 13.11. do 17.11.2017

Ve středu 15.11. je projektový den Tvořivé dílny. Žáci mají vyučování do 11:30. Přinesou si: nastříhané 2 roličky toalet. papíru (na 10 stejných kroužků), dva kartony vyřezané z krabice (přibližně 13 x 13), 20 špendlíků. M - 14.11. bude čtvrtletní pís. práce (učivo si žáci zapsali do deníčků),...
03.11.2017 12:36

Týden od 6.11. do 10.11.2017

ČJ - procvičování předpon s, z vz, předpony od, nad, pod, před - připomenutí ze 4. třídy, opakování skupin hlásek bě/bje, vě/vje (uč. str. 37-40)       PS - str. 11, 12/15       písemka na předložky s/se, z/ze  M - převody jednotek délky, homtnosti (doporučuji...
29.10.2017 18:29

Týden od 30.10. do 3.11.2017

ČJ - Předpony a předložky, str. 35-40, práce v PS        pětiminutovka - stavba slova  M - pís. násobení víceciferným činitelem, uč. str. 30-31, písemné dělení str. 32-33 ( vše je opakování ze 4. třídy)       opakování rovnic, jednotek hmotnosti    ...
22.10.2017 18:37

Týden od 23.10. do 27.10.2017

M, ČJ - učíme se jen v pondělí a úterý, dokončíme si učivo z minulého týdne - jednotky délky a hmotnosti, stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) Ve středu navštívíme Lipku. 26.10. - 27.10. jsou podzimní prázdniny.
13.10.2017 10:02

Týden od 16.10. do 20.10.2017

ČJ - Tvoření slov a jejich stavba, uč. str. 28-35        PS - 7, 8, 9 (některá cvičení dostanou žáci k samostatnému vypracování a procvičení učiva doma) M - Jednotky délky a hmotnosti str. 19, 27, procvičování podle stran21, 24, 25, 26 G - str. 22 čtverec a obdélník
06.10.2017 10:17

Týden od 9.10. do 13.10.2017

ČJ - str. 25-29 - slova s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná, slova příbuzná        PS - str. 7        test - slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma M - str. 16-21      test na písemné násobení G - str. 14,15

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

© 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode