Týden od 15.1. do 19.1.

Pololetní pís. práce 17.1., příběh str. 20, str. 21 - otázka a zápor slovesa být, krátké odpovědi
PS str. 16, 17/5, slovíčka str. 81 2C

Týden od 8.1. do 12.1.

Přivlastňovací příd. jména (Joe´s book), str. 19, 20, otázka a zápor slovesa být str. 21
PS str. 15/4, 5, str. 16
test - přehled přivlastňovacích zájmen

Týden od 1.1. do 5.1.

přivlstňovací zájmena str. 18, 19, procvičování vět typu Ona je jeho sestra...
PS str. 15/6

Týden od 18.12. do 22.12.

str. 18 přivlastňovací zájmena

procvičování slovíček https://quizlet.com/56166818/project-1-2b-my-family-flash-cards/

Týden od 4.12. do 8.12.

str. 17 - zápor slovesa být, opakování podle str. 81,  My family str. 18
test - osoby a tvary slovesa být

Týden od 27.11. do 1.12.

Lekce 2 str.16, 17, jednotné a mn. číslo slovesa být, zápor
PS str. 12, 13/4, 5, str. 81 (Where are you from, countries and cities)

Týden od 20.11. do 24.11.2017

str. 13, revision str. 14, Song str. 15
test - there is / there are

Týden od 13.11. do 17.11.

str. 12 - culture, procvičování there is/are

Týden od 6.11. do 10.11.

Culture str. 12, revision lesson str. 14, 
PS - kontrola str. 9, str. 10, 11
test - slovíčka str. 80 D How do you...

Týden od 30.10. do 3.11.

Číslo jedn. a mn. u podst. jmen, vazba there is/there are str. 11, Culture str. 12
 PS - cvičení, slovíčka na str. 80
test - psaní vyhláskovaných slov

Týden od 23.10. do 27.10.

Číslo jednotné a množné podstatných jmen - dokončení z min. týdne

Týden od 16.10. do 20.10.

Procvičování str. 9, slovíčka PS str. 80 C Numbers, alphabet - str. 10, číslo j./mn.

PS str. 71 - gramatika, str. 8/ 1, 2, 3

Týden od 9.10. do 13.10.

Numbers str. 8, 9  (číslice 0-100)
PS str. 6, 7, slovíčka str. 80 C Numbers, procvičování na https://quizlet.com/56164142/project-1-1c-numbers-flash-cards/
Ústní zkoušení slovíček Instructions (příkazy, str. 80)

Týden od 2.10. do 6.10.

uč. str. 7, 8, Instructions - příkazy a zákazy, Numbers
PS str. 5
Test: slovíčka In the classroom

 

Týden od 18.9. do 22.9.

uč. str. 5, 6, gramatika a/an, otázky What´s this? It´s a/an ....    procvičování na https://quizlet.com/56163317/project-1-1b-in-the-classroom-flash-cards/
PS str. 3/5, 4/1-4,  slovíčka str. 80 - 1B In the classroom
test: mluvenou a psanou formou slovíčka str. 80/1A Greetings
 

 

Týden od 11.9 do 15.9.

V tomto šk. roce si žáci znovu procvičí známá slovíčka s důrazem na jejich psanou podobu, nová slovíčka a fráze se budou učit podle slovníčku v PS od str. 80.
Už vážněji nám začne i gramatika, která je přehledně uvedena v PS od str. 71. V 5. ročníku se probírají 4 lekce, zbytek se dobere v 6. ročníku.
 
Slovní zásoba je pro konverzaci velmi důležitá, proto bude pravidelně testována (psanou/mluvenou formou). Žáci by si měli na každou hodinu opakovat probírané učivo.
 
uč. str. 4, 5, slovíčka https://quizlet.com/56162110/project-1-1a-hello-flash-cards/
PS - str. 2, 3
 
 
 
 
 

Kontakt

Mgr. Romana Nečasová

necasova@skolavranovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vranovice
příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

+420 519 433 939

Vyhledávání

© 2013 ZŠ Vranovice 1.A

Vytvořeno službou Webnode